مزایده / مناقصه

درباره هتل

هتل پارسیان بوعلی هیچ گونه مزایده و مناقصه ای ندارد.